Beloglavi sup – Kralj neba

Beloglavi sup

Beloglavi sup ili, kako ga nazivaju, „Kralj neba“, posebna je vrsta orla lešinara koja je pre dvadeset godina bila pred izumiranjem na teritoriji Srbije. Sada su ove ptice našle svoj dom na teritoriji Uvca, zbog toga su i zaštitni znak ove teritorije.

Ova retka ptica ima veoma važnu ulogu u održavanju eko sistema i prirode. Beloglavi sup vrši prirodnu „reciklažu“ i sprečava zarazu, sa obzirom na to da se hrani leševima uginulih životinja. Ovo područje naseljavaju i druge ptice među kojima su orao zmijar, orao mišar, sove, jastrebovi kao i mnoge druge ptice.