Manastir Kumanica

Manastir Kumanica
Uto 21.05.2024

Manastir Kumanica se nalazi na granici Srbiji i Crne Gore na tromeđi opština Sjenica, Prijepolje i Bijelo Polje, zauzima područje opštine Sjenica, tačnije mesto Vrbnica na nadmorskoj visini od 765m n.v.
Manastir Kumanica se prvi put pominje početkom 16 veka u očuvanim delovima ploča koje su pronađene u ruševinama. Tačan period nastanka manastira se nezna ali prepostavlja se da je nastao u periodu od polovine 13. veka do sredine 15.veka. Ko je bio ktitor manastira nije poznato, ali se navode prepostavke da je jedan poznati srpski velmož prilikom proganjanja od strane Turaka, uspeo da ostavi svoje bogastvo kumovima, koji su kasnije izgradili manastir Kumanicu. Druga prepostavka je da je Sveti Grigorije Kumanički da je sagradio manastir Kumanicu u periodu od polovine 13.veka do početka 14.veka. Inače, Sveti Grigorije je podvizivao na ovim prostorimma.
Zlatno doba manastira je bilo u drugoj polovini 16.veka pa sve do 17.veka, ali je manastir u popunosti urušen u drugoj polovini 18.veka.
Čuveni srpski arhitekta Aleksandar Deroko je 1926.godine izvršio prve nacrte crkve,koju je zatekao u ruševinama. Obno manastira je počela 1971.godine, i popuna rekonstrukcija je završena 2000. godine.(preuzeto sa sajta:www.manastiriusrbiji.com).
Prilikom izgradnje pruge Beograd-Bar, deo manastira je trebao da se ruši, ali u odbranisu stali stanovnici i muslimanske i pravoslavne veroispovesti, pa je pravac pruge promenjen. Manastir se nalazi na desnoj obali reke Lim.
Manastir je poznat i kao i Srpski ostog, jer ga ljudi koriste za lečenje različitih bolesti, pa manstir aktivno koriste i stanovnici Muslimanske i pravoslavne veroispovesti. 
U manastiru se nalaze mošti Svetog Grigorija Kumaničkog, koji je bio srpski prosvetitelj i ahriepiskop.