LEDENA PEĆINA

LEDENA PEĆINA

U kanjonu Uvac pećine su posebna priča – Ušački pećinski sistem obuhvata preko 6 kilometara pećina, od čega je manji deo dostupan za klasične turističke obilaske. Ušačka pećina ima dva ulaza a Ledena jedan. Pećinski prolazi su skoro paralelni jedan drugom, a međusobno su i povezani u određenim tačkama.

Ispod strmih krečnjačkih litica kanjona Uvca, nalazi se ulaz u jednu od najatraktivnijih pećina Srbije. Ledena pećina, duga oko 2500 m, dugo je bila poznata, ali niko nije pretpostavljao da sa Ušačkom pećinom koja se prostire paralelno na rastojanju od oko 100 m, čini jedinstven pećinski sistem, koji je sa dužinom od 6185 m najduži u Srbiji. Pećina ima sve elemente podzemnog dvorca: dvorane, pećinske ukrase, visoke stubove, okamenjene draperije.

Glavni kanal Ledene pećine prostire se paralelno glavnom kanalu Ušačke pećine, na rastojanju od oko 100 m. Pećina ima sve elemente podzemnog dvorca - dvorane, ukrase, visoke stubove, draperije. Ukrasi poput dugačkih draperija i saliva dostižu visinu i po 10 metara. Ispod jednog saliva je potok koji posle desetak metara nestaje u pukotini, a tu je i bistro jezero koje ne dozvoljava prilaz dvorani sa tavanicom od tankih stalaktita.. Dvorane su međusobno povezane ravnim, strmim ili ponorskim kanalima. U pećini se nalaze bigrene kade iz kojih posetioci mogu da piju vodu

Imate neko pitanje?

Ukoliko ipak imate neko pitanje ili želite da se informišete o ponudama i izboru destinacija

Kontaktirajte nas